In 1952 geboren te Huissen en sinds 1978 woonachtig in Elst is hij als kunstenaar vrijwel autodidact.

Getogen en woonachtig in de Betuwe heeft hij inmiddels ook vele interessante plekken in uiteenlopende landen en steden bezocht en vormen deze ervaringen, maar ook  de ervaringen in zijn directe leefomgeving belangrijke bronnen van inspiratie in zijn werk als kunstenaar.
Daarbij  laat hij zich onder andere inspireren door de (oer)kracht van mens en natuur, en met name de mystieke en spirituele krachten ervan. Deze krachten treft hij tevens aan in mythen/mythologie en op belangrijke plekken en gebeurtenissen, in monumenten en rituelen. Ook kunnen ze aanwezig zijn in indringende emoties en ervaringen van alledag, van leven en dood.
Ze onthullen soms iets van een ‘andere’  wereld die verder gaat dan de fysieke werkelijkheid alleen. In en met zijn werk als kunstenaar probeert hij daaraan te raken.
Omdat hij het schilderen beschouwt als een dynamisch avontuur met een open einde, schildert hij nu eens vanuit intuïtie en niet vooringenomen, dan weer vanuit een duidelijker en meer concrete aanleiding. Tijdens het schilderen laat hij veel improvisatie en nieuwe invallen toe. Duidelijke figuraties kunnen aanwezig zijn, maar soms ook worden ‘vervreemd’ of geabstraheerd. Regelmatig maakt hij ook abstract werk.
Zo creëert hij zijn eigen expressionistische ‘landschappen’.

Inmiddels heeft hij op allerlei plekken geëxposeerd.

Heel af en toe geeft hij ook wel eens een workshop in zijn atelier-loods.

Daarnaast was hij nog zeer betrokken bij de organisatie van een drietal grote Kunstmanifestaties met landelijk bekende kunstenaars in 1999 en 2001/2002 te Elst en in 2018 te Hemmen en Zetten. Verder was hij van 2007 tot 2014 lid van de Kunstadviescommisie van de gemeente Overbetuwe en is hij sinds 2013 lid van het Kunstenaarscollectief Het Venster uit Zetten.